- А в т о р и т е т - Мъдрости -

За репутацията е важен размахът, а не резултата.
Сирил Норткот Паркинсън

1 коментар:

os_sphenoidale каза...

А не,тука не съм съгласна..Точно обратното е!