Хвалбата на Марийка

Марийка се хвали на майка си:

-Мамо, днес един чичко ми каза, че съм много хубава и ако легна с него ще ми купи ей тези обувки.. (сочейки към краката си)

Няма коментари: