- В о й н а - Мъдрости -

Войните са подобни на съдебната тежест, където съдебната издръжка
превишава спорната сума.
Люк де Вовенарг

Няма коментари: