- А в т о р и т е т - Мъдрости -

Трябва да имаш авторитет, за да не се ползваш от него.
Лешек Кумор

Няма коментари: