- В о й н а - Мъдрости -

Има справедливи войни, но няма справедливи войски.
Андре Малро

Няма коментари: