- В о й н а - Мъдрости -

Нито един план не преживява срещата с пронивника.
Хелмут фон Молтке

Няма коментари: