- В о й н а - Мъдрости -

Войната не е неизбежна, тя може да не бъде допусната, мирът може да бъде защитен и заздравен.
Манифест на Мира

Няма коментари: