- В я р н о с т - Мъдрости -

Непостоянството на жените, в които съм бил влюбен, се компенсираше
с адското постоянство на жените, които бяха влюбени във мен.
Джордж Бърдард Шоу

Няма коментари: