- В о й н а - Мъдрости -

Войната по същество е животински начин за разрешаване на жизнените трудности, начин недостоен за човешкия ум с неговите неизмерими възможности.
И. П. Павлов

Няма коментари: