Светофарът

Какво прави блондинка, когато шофирайки наближава светофар и светва жълто?

Натиска едновременно педалите на газта и спирачката...

Няма коментари: