- Бисери -

Първоначално аз я обичах с полова любов, но след това тя постепенно за 10 години премина в платоническа любов със секс.
(Из писма до редакцията на един женски вестник)

Няма коментари: