- В о й н а - Мъдрости -

Разцвета на военната наука е възможен само в мирно време.
Дон- Аминадо

Няма коментари: