Контролното!!

-Деца, утре ще имаме много важно контролно! - казва учителката.
-Никой да не отсъства! Не се приемат никакви извинителни причини.
-А ако съм преуморен от секс? - прави се на интересен един ученик.
-Ще пишеш с другата ръка.

Няма коментари: