- В о й н а - Мъдрости -

Някога ще обявят война и никой няма да отиде.
Карл Сендберг

Няма коментари: