Пари - Мъдрости

Има вещи по-важни от парите, но без пари тези вещи не можеш да ги купиш.
Проспер Мериме

Няма коментари: