Мъдрости за крастота

Казано е: красотата е обещание за щастие, но никъде не е казано, че това обещание ще бъде изпълнено.
Пол Жан Туле

Няма коментари: