Мъдрости за красотота

Доброто се нуждае от доказателства, а на красотата никаква работа не и вършат.
Бернар Фонтенел

Няма коментари: