- В о й н а - Мъдрости -

Вечен мир ще се възцари, ако се застави победителя във войната да
покрие всички разходи.
Еван Есар

Няма коментари: