- В о й н а - Мъдрости -

Един народ, отделна личност не са в състояние да се предпазят от война. Само съвместните усилия на народите от всички страни могат да постигнат това.
Ф. Жолио-Кюри

Няма коментари: