- В о й н а - Мъдрости -

Война - метод за развързване със зъби на политически възел,
когато не се удаде да бъде развързан с език.
А. Бирс

Няма коментари: