- В о й н а - Мъдрости -

Ако изходът от войната може да се предвиди, щяха да се прекратят
всички войни.
Карол Бунш

Няма коментари: