- В к у с - Мъдрости -

Вкусовете се менят толкова често, колкото рядко се променят предпочитанията.
Франсоа Ларошфуко

Няма коментари: