- В к у с - Мъдрости -

Нашето самолюбие повече страда, когато порицават нашите вкусове, отколкото когато осъждат нашите възгледи.
Франсоа Ларошфуко

Няма коментари: