- В я р н о с т - Мъдрости -

Какво от това, че той е служил вярно на един господар? Неговият господар в това време пък служеше на двама господари.
Веслав Брудзински

Няма коментари: