- В я р н о с т - Мъдрости -

Свидетелството за неговата безусловна вярност беше подписано и от двамата господари, на които е служил.
Веслав Брудзински

Няма коментари: