- В я р н о с т - Мъдрости -

Ако срещнеш верен мъж, поискай му автограф.
Зофия Келян

Няма коментари: