- В я р н о с т - Мъдрости -

Вярността - това е отстраняване на конкуренцията.
Хелмар Нар

Няма коментари: