- В я р н о с т - Мъдрости -

Вярност - това е наказанието за любовта.
Ева Радомска-Витек

Няма коментари: