- В я р н о с т - Мъдрости -

Вярността - най страшното отмъщение на жената към мъжа.
Жак Босюе

Няма коментари: