- А в т о р и т е т - Мъдрости -

Искай уважение към тебе, ако не можеш да го заслужиш.
Миахаил Генин

Няма коментари: