- А в т о р и т е т - Мъдрости -

Не е важно, че те приемат за някого друг, а е важно за кого те приемат. Владислав Катажински

Няма коментари: