- В о й н а - Мъдрости -

Войната е продължение на политиката с други средства.
Карл Клаузевиц

Няма коментари: