- В о й н а - Мъдрости -

Преди сръжението всеки план е добър, след сражението всеки план
е лош.
Владислав Кжечик

Няма коментари: