- А в т о р и т е т - Мъдрости -

Той имаше силна репутация, понеже познаваше джудо, карате и няколко високопоставени чиновници.
Роман Гожелски

Няма коментари: