- А в т о р и т е т - Мъдрости -

Още не съм срещнал котарак, който да се интресува, какво говорят за него мишките.
Йозеф Булатович

Няма коментари: