- В я р н о с т - Мъдрости -

Вярността на кучето е правопропорционална на качеството на храната и дължината на каишката.
Ян Збигнев Слоевски

Няма коментари: