- В я р н о с т - Мъдрости -

Пазел верността на различни места за всеки случай.
Генадий Малкин

Няма коментари: