- В к у с - Мъдрости -

Този който постаянно задава въпроса : "А това добър вкус ли е?" - навярно притежава лош вкус.
Джо Ортън

Няма коментари: