- В к у с - Мъдрости -

Ако не сте уверени във вашия вкус, знайте: че го имате.
Уинстън Хю Оден

Няма коментари: