- В я р н о с т - Мъдрости -

Бях се захласнала по него, а сега даже не мога да го гледам, колко са непостоянни тези мъже.
Анри Бек

Няма коментари: