- В я р н о с т - Мъдрости -

Той беше вярен знаменосец. Стискаше в ръце дръжката на знамето, без да си отклонява вниманието, дори не поглеждаше смяната на цветовете на платнището.
Станислав Ежи Лец

Няма коментари: