- В о й н а - Мъдрости -

Или човечеството ще унищожи войната, или войната ще унищожи
човечеството.
Джон Кенеди

Няма коментари: