- В к у с - Мъдрости -

Вкус - това е способност за оценка без изпробване.
Генадий Малкин

Няма коментари: