- В к у с - Мъдрости -

Авторът може да извърши самоубийство, задоволявайки вкуса на публиката.
Станислав Ежи Лец

Няма коментари: